Anne-Mette Ulstrup • Anne-Mette Ulstrup

  Anne-Mette Ulstrup, administrativ sagsbehandler på ydelseskontoret i Jammerbugt Kommune, født i 1980, gift med Anders Ulstrup.

  Er i dag 1. viceborgmester, medlem af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget.

  Mine politiske mærkesager:

  - Bevarelse af lokalområderne

  - Nej tak til skolelukninger

  - Opnormering i dag- og skoletilbud

  - Udvikling frem for afvikling

  - Nej tak til vindmølleprojekt Nørre Økse Sø

  - Nej tak til plejehjemslukninger

  - Mere tid og tryghed til de ældre

  - Øget kontrol af indvandrere og fokus på frivillig hjemsendelse

  - Opførelse af rehabiliteringscenter

  Jeg stiller op, fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel, for hele Jammerbugt Kommune.