Kandidatlister

Kandidatlisten skal være underskrevet af de enkelte kandidater og indeholde oplysninger om hver enkelt kandidats fulde navn, CPR.nr., statsborgerskab, stilling, og bopæl.

Såfremt kandidaten ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, skal der angives hvordan navnet ønskes anført. Ingen kan være kandidat på mere end en liste. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes opført på stemmesedlen. 

Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om listebetegnelse og hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet, eller i en bestemt rækkefølge (partiliste). 

Kandidatlisten skal udpege en repræsentant, der er valgbestyrelsens kontaktperson, og som har beføjelser ifm. indlevering og tilbagekaldelse af kandidatlisten samt anmeldelse og tilbagetrækning fra liste- og valgforbund. 

I henhold til valglovens § 21 må der på en kandidatliste højst opføres 4 navne mere end det antal, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, dvs. 31 navne. Såfremt kandidatlisten indgår i et listeforbund, må det på det samlede listeforbund højst opføres 8 navne mere end det antal, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, dvs. 35 navne. 

Senest kl. 12.00 den 3. oktober 2017 skal kandidatlister være indleveret til Valgbestyrelsen, Toftevej 43, Aabybro. Kandidatlisten kan tidligst indleveres 19. september 2017

Kandidatlisten skal i henhold til § 19 være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere. Ingen kan være stillere for mere end én kandidatliste. 

Valgbestyrelsen kan efter anmodning fritage kandidatlister for indsamling af underskrifter fra stillere. Fritagelsen betinges af, at kandidatlisten ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i Kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen den 19. september 2017. Kandidatlister, der ønsker fritagelse for kravet om underskrifter fra stillere skal senest den 19. september kl. 12.00 indleverer kandidatlisten til Valgbestyrelsen på den ovenfor anførte adresse. Kandidatlisten kan tidligst indleveres den 5. september 2017.