Hvem kan stemme?

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • har fast bopæl i kommunen 

og herudover enten 

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark de sidste 3 år forud for valgdagen 

Endvidere kan man have valgret, hvis man er fyldt 18 år på valgdagen, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.